Smurzyński Jerzy

Smurzyński Jerzy urodził się 3 maja 1928 roku w Łomży, w rodzinie kupieckiej.  Skazany przez gestapo na śmierć, 15 lipca 1943 r. przypadkiem uniknął wykonania wyroku w Lesie Jeziorkowskim, gdzie zamordowano jego rodziców. Ukrywał się początkowo w Łomży, potem w Miastkowie i okolicach. W 1945 r. wyprowadził się do Warszawy, gdzie studiował i podjął pracę. Był nauczycielem szkół średnich, potem dziennikarzem w radiu i telewizji. 13 grudnia 1981 r. odszedł na wcześniejszą emeryturę. Był członkiem Zarządu Głównego i Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Przez wiele lat zajmował się wyjaśnianiem okupacyjnych losów mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. Efekty tej pracy opublikował  w 1997 r. w książce „Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.