Sosnowski Stanisław

Stanisław Sosnowski (1892–1971) – inżynier i zasłużony nauczyciel, urodzony w Mątwicy w rodzinie chłopskiej, dzieciństwo spędził z rodziną w Łomży. Nauka w gimnazjum łomżyńskim, udział w strajku szkolnym, za co został wydalony ze szkoły. Nauka w prywatnej szkole handlowej w Łomży, matura w szkole państwowej w Białymstoku. Studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, a po jego zamknięciu w 1917 r. w Charkowie. Małżeństwo z Rosjanką i narodziny syna Wiktora. W 1924 r. powrót do kraju i praca w gimnazjum w Sejnach. Powrót do Łomży w r. 1930 i stanowisko kierownika warsztatów Państwowej Szkoły Mierniczej (od 1934 roku Państwowej Szkoły Przemysłu Leśnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego a od 1938 r. Państwowego Liceum Przemysłu Drzewnego), które wyposażył w najnowsze urządzenia produkcyjne i dydaktyczne.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.