Sowa Adam Krzysztof

Adam Krzysztof Sowa (1963-2015). Wicestarosta łomżyński. Urodził się w Nowym Stawie, woj. pomorskie. Mieszkał w Dobrzyjałowie. Zmarł 29 kwietnia 2015 roku w wieku 52 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.