Staniszewski Leopold

Leopold Staniszewski (1785–1843) – dziedzic z Małego Płocka. Był dwukrotnie posłem, pełnił też funkcję marszałka. Sędzia Pokoju Ziemi Łomżyńskiej. W czasie powstania listopadowego przekazał powstańcom znaczną liczbę koni ze swej stadniny. Jego pomnik znajduje się w kościele oo. Kapucynów w Łomży, po prawej stronie ołtarza.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.