Staniszkis Witold Teofil

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Staniszkis Witold Teofil

Witold Teofil Staniszkis (1880–1942) – profesor nauk rolniczych, działacz obozu narodowego, urodzony w Mariampolu w guberni suwalskiej. Nauka w gimnazjum w Mariampolu, następnie w Łomży, matura w 1899 r. W gimnazjum działalność w ruchu narodowym: prowadzenie kółka „Przyszłość” i „X”. Studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim: praca w organizacji „Zet” i w Lidze Narodowej. W wolnej Polsce: poseł na sejm z ramienia Stronnictwa Narodowego z okręgu łomżyńskiego. W kampanii wyborczej organizowanie konferencji i wieców w Łomży, Kolnie, Jedwabnem, Wiźnie; w Wiźnie polemika z PSL „Wyzwolenie”, w Kolnie i Goworowie wiece zerwane przez BBWR. W Stronnictwie Narodowym (SN) działanie we frakcji „młodych” skupionych wokół R. Dmowskiego. W 1928 r. wybrany do Zarządu Okręgu. Organizowanie wieców w Augustowie i Suwałkach oraz kół SN w Grajewie, Szczuczynie, Rajgrodzie, Wąsoszu, Śniadowie i Szumowie. Przez 16 lat najaktywniejszy poseł w Sejmie.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.