Strzeszewski Antoni

Antoni Strzeszewski (1946-2015). Urodził się w Piątnicy w 1946 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika wydziału ruchu drogowego łomżyńskiej policji. Był egzaminatorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Zmarł w 2015 roku w wieku 69 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.