Świderski Władysław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Świderski Władysław

Władysław Świderski (1879–1942) – działacz niepodległościowy, prezydent miasta Łomży. Urodził się w Ostrowi Mazowieckiej, większość swego życia związał z Łomżą. Uczył się w gimnazjum łomżyńskim, należał do organizatorów stowarzyszenia niepodległościowego młodzieży łomżyńskiej „Orzeł Biały”. Wstąpił do PPS Organizacji Bojowej, więzień w 1905 roku. W okresie wojny członek POW, uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. W 1919 burmistrz miasta Łomży, a od 1920 – prezydent miasta (Łomża została powiatem grodzkim). Kierował obroną miasta w czasie oblężenia w wojnie polsko-radzieckiej. W okresie kryzysu 1929–1933 rosło niezadowolenie społeczne wobec władz miasta. W 1934 roku rozwiązano Radę Miejską a prezydenta odesłano na emeryturę. Świderski działał nadal w Stowarzyszeniu Byłych Więźniów Politycznych i w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Autor monografii Łomży.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.