Szczyglewski Włodzimierz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Szczyglewski Włodzimierz

Włodzimierz Szczyglewski (1941-2016). Nauczyciel szkół technicznych. Urodził się w Nowogrodzie. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Łomży. Początkowo pracował w Radomsku. Od 1974 roku do emerytury uczył w swojej dawnej szkole, która nazywała się już Pedagogicznym Studium Technicznym. Zmarł w 2016 roku w wieku 75 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.