Szwedo Henryk

Szwedo Henryk (1921-2011) – wieloletni dyrektor Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej i jeden z jej twórców jako państwowej instytucji artystycznej,  Twórca „Muzycznej Łomży”. Urodził się w 1921 roku. Ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Warszawie u prof. Bohdana Wodiczki. Przez dwa lata był dyrygentem w Teatrze Muzycznym w Lublinie, kolejne siedem – w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.  Od 1979 do 1993 roku – dyrektor Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. Początkowe lata pracy w Orkiestrze (istniejącej od 1977 r.), to przede wszystkim kompletowanie zespołu muzyków, tworzenie i organizowanie administracji, opracowywanie dokumentów prawnych do rozpoczęcia działalności jako instytucji państwowej (bo od 1979 roku taką została ŁOK), wyszukiwanie lokali, starania o środki finansowe itp. Przez kolejne lata rozwijała się i doskonaliła Orkiestra, która wkrótce zaczęła wywierać znaczący wpływ na życie i rozwój kulturalny Łomży. Dyrektor Henryk Szwedo włożył wiele pracy, by tworzyć repertuar i szkolić zespół, kształtując tym samym kulturę muzyczną, koncerty zaś cieszyły się coraz większą popularnością wśród słuchaczy. Z czasem do repertuaru włączono koncerty dla dzieci i młodzieży (edukacja muzyczna) , by w ten sposób zainteresować młode pokolenie muzyką poważną, poszerzyć grono melomanów, kształtując ich wrażliwość i gusta muzyczne. Była to na owe czasy forma nowatorska, obejmowała nie tylko szkoły w mieście, ale też wiele szkół podstawowych i średnich na terenie byłego województwa łomżyńskiego. W miarę rozwoju artystycznego Orkiestry dyrektor Henryk Szwedo podjął inicjatywę przygotowania estradowych wykonań operowych: „Krakowiaków i Górali” Karola Kurpińskiego, „Bastien i Bastienne” W. A. Mozarta i „La Trawiaty” G. Verdiego. Obsadę partii solowych zapewniali artyści z Teatru Wielkiego w Warszawie. Dzięki operatywności dyrektora ŁOK, wyjeżdżała ona kilkakrotnie na zagraniczne tournée min. na Litwę, do Bułgarii, byłego Związku Radzieckiego i Szwajcarii. Podczas 14 lat niezwykle owocnej pracy w Łomży, dyrektor Szwedo zaproponował wraz z orkiestrą łomżyńskiej publiczności największe dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych. Dzieła K. Kurpińskiego, J. Elsnera, H. Wieniawskiego czy F. Chopina stale gościły w repertuarach koncertowych. Należne miejsce znajdowali też W. A. Mozart, L. v. Beethoven, J.S. Bach i wielu innych wybitnych przedstawicieli różnych epok i stylów muzycznych. Przekazując batutę dyrygencką swoim następcom, Pan Henryk Szwedo pozostawił wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do podejmowania kolejnych wyzwań muzycznych Łomżyńską Orkiestrę Kameralną. Odegrał znaczną rolę w kształtowaniu kultury i wrażliwości muzycznej w Łomży. Zmarł w lipcu 2011 r.; miał 80 lat. Pogrzeb odbył się 25 lipca 2011 r. w Warszawie.