Szymański Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Szymański Franciszek

Franciszek Szymański (1888–1924) – działacz ludowy, spółdzielczy i samorządowy, poseł na sejm. Urodził się we wsi Bronowo w pow. łomżyńskim w rodzinie chłopskiej. Ukończenie czterech klas łomżyńskiego gimnazjum. Wyjazd do Rzeszowa, wstąpienie do Związku Strzeleckiego przygotowującego do walki o niepodległość. Nawiązanie kontaktów z działaczami ludowymi: Jakubem Bojko, Wincentym Witosem. Nauka w szkole mleczarskiej. Od 1914 r. praca w ziemi łomżyńskiej na stanowisku inspektora kółek rolniczych i technika mleczarstwa. Od 1915 r. działacz PSL „Wyzwolenie”, artykuły do „Wspólnej Pracy”. W wolnej Polsce poseł na sejm pierwszej kadencji z listy tej partii. Od 1919 r. zaangażowany społecznie w samorządzie terytorialnym: członek Związku Powiatowego PSL „Wyzwolenie” w Łomży, radny gm. Bożejewo, członek sejmiku i wydziału powiatowego w Łomży. W 1923 r. wybrany do Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.