Tarnowski Zygmunt

Zygmunt Tarnowski (1886–1907) – działacz łomżyńskiej PPS. Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej, uczeń gimnazjum łomżyńskiego, działacz organizacji niepodległościowej „Orzeł Biały”, potem PPS, wreszcie PPS Organizacja Bojowa. Współorganizator strajku szkolnego w 1905 r., usunięty z gimnazjum nie podjął dalszej nauki. Więziony za działalność rewolucyjną został zastrzelony przez wartownika w oknie celi 21 marca 1907 r.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.