Tazbir Janusz

Janusz Tazbir (1927-2016). Honorowy Obywatel Miasta Łomży (2002), historyk, profesor, wybitny badacz dziejów kultury, znawca historii kultury starożytnej.  Prof. Tazbir należał do wieku instytucji nauki i kultury. Był dyrektorem Instytutu Historii PAN, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk w latach 1999-2003. Przewodniczył Centralnej Komisji Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem PEN Clubu. Ważne miejsce w sercu profesora miała Łomża. Mieszkał tu na przełomie lat 1939/40, kiedy jego ojciec pracował w inspektoracie szkolnym w Łomży, Janusz uczęszczał tu do klasy V szkoły podstawowej.

Prof. Tazbir przez wiele lat interesował się życiem naukowym i kulturalnym Łomży. Współpracował ze Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA, po śmierci Aleksandra Geysztora przewodniczył kapitule Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, organizowanym przez STOPKĘ. Był orędownikiem i promotorem dorocznej kwesty na ratowanie zabytków cmentarnych w Łomży. Za zasługi dla Polskiej Nauki i Kultury został odznaczony: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, Złotym Medalem Gloria Artis i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 3 maja 2016 roku. Uroczysty pogrzeb odbył się 11 maja na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.