Toczyski Józef

Toczyski Józef (1826-1864) – szlachcic, absolwent Gimnazjum w Łomży, a następnie studiów prawniczych. Uczestnik konspiracji 1864 r. Aresztowany i osadzony w Cytadeli Warszawskiej, a potem w Modlinie. Skazany na 10 lat katorgi syberyjskiej. W 1858 roku wrócił do kraju.  Po wybuchu powstania rozpoczął pracę w wydziale skarbowym rządu powstańczego, a w okresie dyktatury Traugutta, objął jego dyrekcję jako minister. Aresztowany 29 lutego 1864 r., skazany na śmierć i stracony 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli. Jego brat Euzebiusz  był właścicielem majątku ziemskiego w łomżyńskiem, a swoją córkę Marię wydał za znanego w Łomży lekarza, Stanisława Michałowskiego.