Wałkuski Kazimierz

Kazimierz Wałkuski (1941-2016). Nauczyciel zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSD), następnie nauczyciel przedmiotów pedagogicznych w Pedagogicznej Szkole Technicznej w Łomży. Urodził się 16 marca 1941 roku we wsi Konarzyce k/Łomży. W Łomży ukończył ZSD i Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne. Ze szkołą tą (TPP, następnie PST) związał całe życie zawodowe. Najpierw pracował jako nauczyciel zawodu w Warsztatach Szkolnych.  Po ukończeniu studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uczył przedmiotów pedagogicznych w Pedagogicznej Szkole Technicznej i Pedagogicznym Studium Technicznym (PST). W roku 1980 objął kierownictwo warsztatów po odejściu na emeryturę Zdzisława Fabisiaka. Mgr Kazimierz Wałkuski był „znany z wzorowej pracy, dwukrotnie oceniany przez wizytację oceną wyróżniającą” . W latach osiemdziesiątych Wałkuski kontynuował modernizację parku maszynowego i urządzeń warsztatowych. Zmarł 18 kwietnia 2016 roku w wieku 75 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.