Wandalli Władysław Mamert

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Wandalli Władysław Mamert

Władysław Mamert Wandalli (1845–1942) – urzędnik, artysta, działacz społeczno-polityczny, urodzony w Rawie Mazowieckiej. Ojciec Wan Dell Włoch pochodzenia holenderskiego, matka Polka Romana Wodzińska. Utrata obojga rodziców, wychowanie patriotyczne u dziadka Wodzińskiego, ziemianina. Kształcenie w Warszawie: nauka malarstwa u Wojciecha Gersona. Związek z ziemią łomżyńską pod koniec XIX wieku: praca sekretarza w gminach: Miastkowo, Czerwone, Mały Płock, Przytuły, Gawrychy, Jedwabne w latach 1892–1912. Organizowanie akcji oświatowych w pow. kolneńskim. W Łomży w 1918 r. współpraca z Komitetem Obywatelskim, po wypędzeniu Niemców w listopadzie 1918 r. praca przy Komisarzu Rządowym w Łomży. Otrzymanie specjalnej emerytury w 1927 r. decyzją samego prezydenta Mościckiego i premiera J. Piłsudskiego. Zamieszkanie z liczną rodziną w Nowogrodzie, czynnie uczestnicząc w działaniach społeczno-politycznych: w obchodach 135 rocznicy Konstytucji Majowej, wzywając do jedności narodowej po zamachu majowym.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.