Wincza Jerzy

Jerzy Wincza (1924-2015). Wieloletni architekt powiatu łomżyńskiego i dyrektor Biura Planowania Przestrzennego woj. łomżyńskiego. Harcerz, żołnierz AK, wychowawca wielu pokoleń młodzieży Technikum Budowlanego w Łomży. Kawaler Orderu Polonia Restituta, odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Walecznych. Zmarł 15 lipca 2015 roku w wieku 91 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.