Winiarski Bohdan

Bohdan Winiarski (1884–1969) – prawnik, profesor prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Poznaniu; sędzia Międzynarodowego Trybunału w Hadze, w 1961––1964 jego przewodniczący; wykładowca w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze; członek PAU. Urodził się w leśniczówce Bohdanowo, gdzie w lasach nowogrodzkich podleśnym był jego ojciec. Nauka w Łomżyńskim Gimnazjum Męskim w latach 1895-1903. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, potem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dalsze studia prawnicze w Paryżu i Heidelbergu. Łomża została upamiętniona we wspomnieniach pt. „Nad Pissą, Wissą i Narwią” (wyd. 1965 w Krakowie).

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.