Winiarski Stanisław

Winiarski Stanisław blisko cztery dekady ze swojego bardzo pracowitego, twórczego życia spędził za pulpitem organów w Katedrze Łomżyńskiej. Był twórcą i dyrygentem katedralnego chóru, a także autorem wielu pieśni religijnych.  Ukoronowaniem jego dorobku są honory przyznane w 2005 r. przez papieża Benedykta XVI w formie medalu. Profesjonalny w każdym calu, równocześnie niezwykle uczynny, skromny, lubiany przez zwierzchników, księży i wielu łomżyniaków. Prof. Winiarski pochodzi z Lasocina w pow. opatowskim. Do Łomży przyjechał w kwietniu 1974 roku. Kształcił się m.in. w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL. Koncertował m.in. w Bułgarii, Holandii i Niemczech. „Oprawiał” muzycznie największe wydarzenia religijne, m.in. msze św. celebrowane przez papieża Jana Pawła II w Łomży, Ełku i Drohiczynie. Z małżonką Haliną doczekał trzech córek. Emeryturę spędza m.in. właśnie z nimi. Dlatego przeprowadził się do Lublina.