Woysławski Jan

Jan  Woysławski, ksiądz .30 listopada 1549 roku rozdzwoniły się żałobnie dzwony kościoła farnego (obecnie Katedra): zmarł ks. Jan Woysławski – budowniczy tej najstarszej świątyni na Mazowszu północnym i – od 1519 roku – proboszcz ustanowionej przy niej parafii. Funkcję tę ofiarnie sprawował do ostatnich dni swojego żywota, a przeżył niespełna 70 lat. Przyszedł na świat ok. 1480 roku. Był m.in. kanonikiem warszawskim i płockim, pisarzem ziemskim łomżyńskim, a w latach 1547-48 – także dzierżawcą urzędu starosty łomżyńskiego i wiskiego. Ale największe zasługi przypisuje mu się jako budowniczemu kościoła farnego pw. św. Michała Archanioła i Jana Chrzcieiela w Łomży, od 1925 roku pełniącego funkcję katedry biskupów łomżyńskich. Obecny główny kształt katedry jest jego zasługą, choć – co oczywiste – obecny jej wygląd jest wynikiem prowadzonych tu w ostatnich kilkunastu latach prac restauracyjnych i konserwatorskich, prowadzonych przez obecnego gospodarza katedry. Prawdopodobnie trzeciego dnia po śmierci ks. kanonik Jan Woysławski spoczął pod prezbiterium katedry, ale pewność tego została ugruntowana dopiero po badaniach antropologicznych szczątków wykopanych pod prezbiterium w czasie prac archeologicznych w 2005 r. Jak wiadomo odnaleziono wówczas tu ponad 150 szkieletów. Były wśród nich szczątki księży: Jana Woysławskiego Stanisława Ciotuskiego i Andrzeja Wolickiego. W zrekonstruowanych trumnach ich szczątki spoczęły w dostępnych obecnie do zwiedzania sarkofagach pod prezbiterium. W listopadzie 2007 roku obecny proboszcz katedry, historyk, ks. kanonik Marian Mieczkowski zaprezentował odtworzoną na podstawie czaszki twarz swego poprzednika.