Załuska Jan Telesfor

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Załuska Jan Telesfor

Jan Telesfor Załuska (1873–1941) – lekarz, polityk endecki, urodzony we wsi Godlewo, w gm. Czyżew w rodzinie drobnoszlacheckiej. Nauka w gimnazjum łomżyńskim, studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów: działalność w Towarzystwie Oświaty Ludowej, publikacje w „Zorzy” i „Głosie”. Więzienie w Cytadeli Warszawskiej i skazanie na zesłanie. Ucieczka do Krakowa. Studia we Lwowie, doktorat z nauk medycznych. Praca w Ostrowi Mazowieckiej w szpitalu Towarzystwa Dobroczynności, redagowaniu „Gazety Ostrowskiej”. W wolnej Polsce: poseł na sejm od 1919 r. z okręgu łomżyńskiego, członek klubu Narodowej Demokracji, praca w Komisji Wojskowej. W latach 1926-1928 prezes ZG Związku Ludowo-Narodowego. Sekretarz Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Publikacje prasowe i broszury o tematyce medycznej.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.