Zazulin Antoni

Antoni Zazulin (1936-2016). Nauczyciel szkół łomżyńskich. Pełnił funkcję zastępcy kierownika i kierownika Szkoły Podstawowej nr 6 w Łomży. W latach 1965-67 był zastępcą przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, a w latach 1971-72 – prezesem Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Był prezesem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz naczelnikiem Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do roku 1995. Zmarł 3 listopada 2016 roku w wieku 80 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.