Żelechowski Ludwik

Żelechowski Ludwik (1936-2010) – nauczyciel, pedagog, instruktor harcerski. Urodził się 11 maja 1936 r. w Zambrowie. Magister pedagogiki po Uniwersytecie Warszawskim. Był komendantem hufca ZHP w Zambrowie.  Do Łomży przeniósł się na stanowisko starszego wizytatora kadr w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Nauczał w szkołach m.in. w Rutkach, Grądach Woniecko, Szkole Podstawowej Nr 1 w Zambrowie. Pracował również w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Łomży, bursie Nr 2 i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.  Dokumentował działalność harcerstwa w b. województwie łomżyńskim.  Przewodniczył Komisji Historycznej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew” w Łomży, a następnie hufca łomżyńskiego.  Redaktor książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” – tom I.  Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP. Zmarł 19 maja 2010 r. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.