Żemek Marek

Marek Żemek (1956-2015). Pianista, skrzypek, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Ostatnio również muzyk Kapeli Kurpiowskiej. Organista kościoła pw. Krzyża Świętego w Łomży. Zmarł nagle 25 sierpnia 2015 roku w wieku 59 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.