4 stycznia

Rok
1826 – uczestnicy sejmiku szlacheckiego i zgromadzenia gminnego wraz z urzędnikami władz lokalnych złożyli w Łomży przysięgę na wierność nowemu carowi i królowi Mikołajowi I
1925 – w sali kina „Miraż” prof.. Wacław Szczęsny z Warszawy wygłosił odczyt o Marsie ilustrowany przezroczami
1959 – utworzenie oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży