9 stycznia

Rok
1630 – odbył się pogrzeb Adama Kossobuckiego, starosty łomżyńskiego i wojewody mazowieckiego, został pochowany w drewnianym kościółku jezuickim
1840 – Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zatwierdziła przekazanie przez Mateusza Śmiarowskiego, kaplicy na cmentarzu w Łomży na rzecz parafii rzymsko-katolickiej
1948 – kuria diecezjalna w Łomży wniosła do władz państwowych podanie o przekazanie w użytkowanie kościoła ewangelickiego
1958 – ukonstytuował się Społeczny Komitet Obchodów 1000-lecia Łomży
1975 – odbyło się w Łomży spotkanie z trenerem Kazimierzem Górskim
1995 – powołano do życia „Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk” na bazie Zespołu Szkół Medycznych
2014 – oddział chorób płuc i gruźlicy został przeniesiony do budynku szpitala przy Alei Piłsudskiego