Borawski Roman

Borawski Roman, artysta plastyk. Urodzony 1 stycznia 1960 r. w Stawiskach. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom – w 1986 r. w pracowni malarstwa prof. St. Borysowskiego. Prezentował prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz 11 indywidualnych w Bydgoszczy, Łomży, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Puławach. W dorobku ma także udział w wystawach zbiorowych we Włocławku, Toruniu, Kazaniu (Republika Tatarii), wielokrotnie w Łomży, Rambouillet (Francja), wielokrotnie w Białymstoku i Suwałkach, kilkakrotnie w Warszawie. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursie „Najlepsze Dzieło Plastyczne Roku” organizowanym przez łomżyńskie Biuro Wystaw Artystycznych /Galerię Sztuki Współczesnej. W latach 1995 – 2016 dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży. W 2016 r. wygrał konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty w Urzędzie Miejskim w Łomży. Jest członkiem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.