Chojnowski Marian

Chojnowski Marian , ur. 25 VIII 1942 w Chojnach Starych koło Łomży. Ukończył ZSZ przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina (1961). 1960-1961 pracownik SG, 1961-1962 Spółdzielni Pracy Mazovia w Warszawie, 1962-1964 zasadnicza służba wojskowa, 1964-1967 Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywcze go w Łomży, 1967-1972 PPS Browar tamże, 1972-1973 Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Narew, 1973-1980 właściciel Usługowego Zakładu Ślusarskiego w Taraskowie, 1980-1983 ślusarz w WSS Społem Oddział Łomża. Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSS Społem Oddział Łomża (przywoził z Gdańska ulotki i inne materiały), w październiku 1980 wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Łomży, współorganizator struktur „S” w mieście i okolicy; w czerwcu i grudniu 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, od czerwca 1981 przewodniczący ZR Mazowsze Oddział w Łomży; 23 października 1981 – sygnatariusz porozumienia z wojewodą łomżyńskim ws. zaopatrzenia rynku. Od sierpnia do grudnia 1981 KW MO na polecenie Prokuratury Rejonowej prowadziła przeciw niemu postępowanie ws. rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących szkodzić PRL (w związku z kolportażem plakatów komentujących IX Zjazd PZPR), śledztwo umorzono. 13-15 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 ujawnił się w KW MO w Łomży; inwigilowany, przywożony przez SB do KW MO w celu wywołania pogłosek o jego współpracy z SB; autor listu do pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Łomży ws. internowanych. 1982-1985 działacz podziemia: organizator grupy zajmującej się kolportażem (z Warszawy i Ostrołęki) pism podziemnych, ulotek, zbieraniem funduszy na działalność wydawniczą, druk; organizator, redaktor, drukarz, kolporter „Sensu” i łomżyńskiego „K` OS-a”. 1983-1990 na rencie, prace dorywcze m.in. w PSS Społem w Łomży. W lutym 1989 członek Prezydium MKO „S” w Łomży; w kwietniu 1989 przewodniczący TKW „S” Oddział w Łomży; wycofał się z działalności z powodu powtarzających się oskarżeń o współpracę z SB. Po 1990 pracownik drukarni w Łomży. Od 2007 na emeryturze.