Chrzanowski Rogala Adolf

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Chrzanowski Rogala Adolf

Chrzanowski Rogala Adolf (1858-1917), prezydent Łomży. Urodzony w 1858 roku, był wychowankiem łomżyńskiego gimnazjum. W służbie państwowej od 1878 roku. Według Janusza Rogali Chrzanowskiego prezydent znajduje się na zdjęciu wykonanym w dniu 10.09.1898 roku przez Tyburcego Chodźko z okazji otwarcia wystawy archeologicznej (starożytności), zorganizowanej przez Towarzystwo Dobroczynności w salach domu starców i kalek przy ulicy Polowej. Jego uposażenie jako prezydenta w 1902 roku wynosiło 950 rubli rocznie. W 1903 roku Adolf Chrzanowski przestał pełnić funkcję prezydenta Łomży, gdyż objął urząd pomocnika naczelnika powiatu łomżyńskiego. Dotychczasowy pomocnik Henryk Żochowski został przeniesiony na stanowisko burmistrza miasta Szczuczyna. Zmarł w 1917 roku. Jego teściem był Edward Prus-Lisiecki – rejent, starszy archiwariusz Urzędu Gubernialnego w Łomży. Adolf Chrzanowski miał syna Władysława (1892-1955).