Czerski Marian Jan

Czerski Marian Jan, dr. Urodził się w Chełmie Lubelskim. Ukończył studia na wydziale weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Do Łomży trafił już jako uformowany i doświadczony lekarz weterynarii pod koniec lat 70. Szybko stał się częścią tutejszego środowiska. Zapewne nie bez wewnętrznych rozterek miłośnik koni przyjął propozycję pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. chorób bydła i owiec w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Łomży. Rzucił się w wir pracy, a gdy tego było za mało, podjął dodatkowy wysiłek związany z badaniami naukowymi. Z dużą energią i determinacją przystępuje do realizacji tego zamierzenia. Wrodzony upór i pracowitość bardzo szybko przynoszą spodziewane efekty. 11 października 1986 roku uchwałą Rady Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie uzyskuje stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych. Jak sam podkreśla, był to w jego życiu okres ekstremalnie wytężonej pracy. We wspomnieniach pisze m.in.: ”Osiągnięcia swoje zawdzięczam w dużej mierze ogromnej życzliwości ze strony współpracowników a także, a może przede wszystkim nieocenionej sympatii ze strony ówczesnego dyrektora WZWet. w Łomży, dr. Jana Stypuły”. W kolejnych latach dr Marian Jan Czerski wzbogacał wiedzę zawodową i dzielił się nią z innymi. Opublikował cały szereg artykułów w czasopismach naukowych i branżowych – łącznie około 30 prac autorskich. Od początku kariery zawodowej bardzo mocno i z oddaniem angażował się w działalność społeczną. Organizował wiele szkoleń dla rolników z zakresu podstawowych zasad higieny w gospodarstwie oraz zasad zapobiegania chorobom zwierząt. Obszernie wyjaśniał hodowcom olbrzymie znaczenie profilaktyki – namawiał do jej stosowania. Wyważonym postępowaniem w stosunku do swoich słuchaczy, skutecznie prowadził do zmian metod hodowli oraz zarządzania gospodarstwem. Włączał się w organizację licznych konferencji i sympozjów naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele nauki z kraju i zagranicy. Obecnie drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Na uwagę zasługują także jego działania w zakresie poprawy sytuacji materialnej środowiska weterynaryjnego. Pod koniec 1980 roku wraz z kolegami bierze udział w I Zjeździe Solidarności. Po powrocie podejmuje decyzję o założeniu „Solidarności” w woj. łomżyńskim. Obejmując w 1984 roku stanowisko Kierownika OT w Łomży rozpoczął intensywne starania o poprawę standardów i warunków pracy w kierowanym przez siebie zakładzie. Z dumą wspomina, że w tamtym okresie „łomżyńska weterynaria” odnosiła duże sukcesy. Osiągnięcia jej miały ponadregionalny wymiar. Doświadczenia doktora Czerskiego w ujeżdżaniu koni w nieoczekiwany sposób przydały się w roku 1990. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Osiągnął wiele sukcesów także jako Powiatowy Lekarz Weterynarii. Marian Jan Czerski uczył nas patrzeć. Było to możliwe dlatego, że malował. Obraz, zanim powstanie, najpierw jest sztuką patrzenia. Malarz pokazuje nam, że można patrzeć na rzeczywistość głębiej, że można dostrzegać więcej – więcej kolorów, kształtów, więcej piękna. Marian Jan Czerski przez wiele lat wytrwale i cierpliwie uczył nas patrzeć na otaczający świat, a nade wszystko na konie – uczył nas patrzeć na konie z wrażliwością dziecka, z młodzieńczą wyobraźnią i fantazją.