Gazicki Edward

Gazicki Edward (1887-1904) – jedyny łomżyniak spoczywający na cmentarzu Na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Na blaszanej tablicy lakoniczna informacja: Edward Gazicki z Łomży lat 17”. Tajemnica smierci 17-latka nurtowała od lat m.in. środowisko łomżyniaków. Z aktu urodzenia pisanego ozdobną cyrylicą w języku rosyjskim, odnalezionego w kancelarii parafii katedralnej w Łomży wynika, że Edward Gazicki przyszedł na świat w rodzinie łomżyńskiego rzeźnika Józefa Gazickiego i jego żony Franciszki 27 września (9 października wg kalendarza juliańskiego) 1887 roku: „Zdarzenie miało miejsce w mieście Łomża trzeciego (piętnastego) października tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Zjawili się u mnie Józef Gazicki – rzeźnik, zamieszkujący w Łomży, wiek – dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia, w towarzystwie Kazimierza Blusiewicza – wiek trzydzieści osiem lat i Antoniego Łady, wiek – czterdzieści cztery lata od urodzenia; obydwaj rzeźnicy zamieszkali w Łomży i okazali Nam niemowlę płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w mieście Łomży dwudziestego siódmego września (dziewiątego października) bieżącego roku o godzinie drugiej nad ranem z prawnej (ślubnej) jego żony Franciszki, z domu Kozłowskiej, wiek dwadzieścia pięć lat życia od urodzenia. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym, dokonanym w tym dniu przez księdza Czarnowskiego nadano imię Edward, a jego chrzestnymi rodzicami byli Tomasz Blusiewicz i Franciszka Łada. Niniejszy akt został zawiadamiającemu i świadkom, umiejącym pisać i czytać – odczytany, a następnie przez nich i przez nas podpisany”. Pod spodem – cztery odręczne podpisy: Ko Blusiewicz, Gazicki, bardzo nieczytelny podpis księdza, Antoni Łada. Siostra Bogumiła z najstarszej w Zakopanem parafii Najświętszej Rodziny odnalazła akt zgonu 17-latka z Łomży: – Jak widać na dokumencie chłopiec zmarł na gruźlicę. Ludzie przyjeżdżali do Zakopanego leczyć się. Bardzo dużo z nich umierało i są pochowani na zakopiańskich cmentarzach. Zawartość rubryk w księdze aktów zgonu (prowadzonej w języku łacińskim) pod pozycją 21 w 1904 roku jest bardzo lakoniczna: Edward Gazicki syn Józefa i Franciszki z d. Kozłowskiej, uczeń gimnazjum w Łomży guberni łomżyńskiej zmarł 19 lutego o godzinie 1 w domu przy placu Stara Polana 21; wyznanie katolik, płeć męska, lat 16, przyczyna śmierci: gruźlica płuc, zgon w sposób naturalny. Podpis: ksiądz Wiśniowski, wikariusz miejscowy.