Godlewski Andrzej

Godlewski Andrzej, ks. kanonik, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Łomży, zwycięzca ogólnopolskiego plebiscytu Katolickiej Agencji Informacyjnej „Proboszcz Roku 2004”. Urodzony 22 kwietnia1963 w Augustowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 r. w Łomży z rąk bp. Juliusza Paetza. Wikariusz: od 1 września1988 r. Czerwin oraz od 1 września1989 r. – Łomża, parafia Bożego Ciała. Od 4 stycznia1992 – diecezjalny duszpasterz harcerzy. 19 czerwca1996 r. biskup zlecił mu budowę kaplicy przy ul. Zawadzkiej w Łomży. Od 22 czerwca 1997 r. – proboszcz parafii p.w. Krzyża Świętego w Łomży. W okresie od 7 września 1998 – 25 sierpnia1999 – wizytator religii dekanatu Łomża św. Michała Archanioła. Od 7 września 1998 r. – duszpasterz rodzin dekanatu Łomża św. Michała Archanioła. Od lipca 2002 r. – członek diecezjalnej rady duszpasterskiej, od 2 stycznia 2003 r. – członek rady programowej diecezjalnego Radia Nadzieja. 27 stycznia 2005 r. został członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Eucharystii i Jubileuszu 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej. Od 19 lutego 2005 – członek Rady Nadzorczej Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej. 24.03.2005 mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedry Łomżyńskiej. Od 20 maja 2005 r. – uczestnik sesji statutowych I Synodu Diecezji Łomżyńskiej. Od 20.05.2008 diecezjalny duszpasterz pracowników banków. 7 stycznia 2009 r. mianowany członkiem komitetu organizacyjnego Roku św. Brunona, a 11 września 2009 – kapelanem Łomżyńskiej Rady Rycerzy Kolumba. Proboszcz największej parafii w Łomży – ponad 13 tys. wiernych.