Grzymkowski Janusz

Grzymkowski Janusz, płk WP. Urodził się 2 stycznia 1929 roku w Łomży. Miał 10 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Po rodzinnych i osobistych perypetiach podwójnej okupacji przeżył wojnę. W czasie „stabilizacji” do 1948 roku ukończył małą maturę i został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, którą ukończył w 1950 roku. Po promocji dalszą służbę odbywał w jednostkach wojskowych podległych Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu w Bydgoszczy, żeby w końcu trafić do 32 Pułku Artylerii w Kołobrzegu. Tu pozostał do końca swojej służby. W 1953 roku zawarł związek małżeński z Alicją Kazimierczuk, również Łomżynianką. W czasie służby niejednokrotnie świt go budził na ćwiczenia i nierzadko żegnał do snu. Pilnie pogłębiał wiedzę, co pozwalało mu na kolejne awanse na stanowiskach i stopniach wojskowych. Dosłużył się stopnia pułkownika, uhonorowano go m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a ponadto wieloma odznaczeniami resortowymi i pamiątkowymi. Służbę zawodową zakończył po 30 latach. Wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Sam był założycielem Koła nr 11 w Kołobrzegu, które przez 35 lat było jednym z najaktywniejszych w Zarządzie Rejonowym w Koszalinie. Za tę działalność otrzymał wiele odznaczeń honorowych.