Jabłońska-Deptuła Ewa

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jabłońska-Deptuła Ewa

Jabłońska-Deptuła Ewa (1930-2008), prof. dr hab,. Pochodziła ze znanego rodu Jabłońskich z majątku w podłomżyńskim Pniewie. Przez wiele lat związana pracą naukową z Katedrą Historii Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1957-2005). Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1981-1989 przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. Zaangażowana w rozwój „Kultury Niezależnej”, po okresie internowania wygłosiła w latach 1982-1989 około 700 wykładów w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Wiejskiego, Duszpasterstwa Akademickiego. Opublikowała ok. 300 pozycji, z których najważniejsze to Przystosowanie i opór. Zakony Męskie w Królestwie Kongresowym (Warszawa 1983), Współczesne zagrożenia rodziny (Lublin 1984), Kościół, religia, patriotyzm. Polska 1764-1864 (Warszawa 1985), Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński (Warszawa 1986), Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Paryż 1987), Rodzino, dokąd zmierzasz? (Poznań 1987), Świadectwo trwania: Błogosławiony Honorat Koźmiński (Niepokalanów 1990), Matka Elżbieta Czacka i dzieło Lasek (Lublin 2002). Prof. Ewa Jabłońska–Deptuła zmarła 8 listopada 2008 r. Spoczęła na cmentarzu przy Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach. W 2009 r., już po śmierci Autorki w Lublinie w 2009 r. została wydana książka pt. „Epilog Pniewa”.