Jastrzębski Jerzy

Jastrzębski Jerzy, dr. Urodził się 2 czerwca1956 roku w Dobrym Mieście. Dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Prowadzi dział bursztynu. Jako autor scenariuszy i kurator zrealizował 10 ekspozycji czasowych w muzeach w Ciechanowcu, Węgorzewie, Siedlcach, Płocku, Warszawie i Łomży. W dorobku ma również liczne, samodzielne publikacje książkowe: „Muzealnictwo w Łomży 1898-1998” (1998), „Bursztyniarstwo na Kurpiach” (1999), „Bursztyniarstwo Kurpiowskie” (2002), „Bursztyn w dorzeczu Narwi” (2005), „Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie” (2007), „Był taki dzień… Kalendarium z życia miasta” (2008). Jest ponadto współautorem wielu prac zbiorowych. Ważniejsze tytuły: „Historia leków naturalnych”, „Złotnicze opowieści”, „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”, „Bernstein Tranen der Gotter”, „Na spotkanie z Klio”, „Muzea na Mazowszu”, „Kalendarz Łomżyński na rok 2004”, „Księga Pamiątkowa Muzeum w Łomży 1948-2008”, „Archeologia Łomży”, „ Łomża w Dolinie Narwi” – album 2015 , „Losy i walka polskich lekarzy weterynarii podczas II wojny światowej”, „Drugi słownik biograficzny Polskich Lekarzy Weterynarii 1919-2000”, „Z kart historii weterynarii regionu północno-wschodniej Polski”, „Kobiety w polskiej weterynarii”. Jest również autorem 120 artykułów, rozpraw naukowych oraz studiów popularnonaukowych. Są to wartościowe, często pionierskie, rzetelnie opracowane teksty z zakresu historii i kultury Łomży oraz regionu, a także bursztyniarstwa, muzealnictwa i ochrony zabytków oraz ludowego lecznictwa zwierząt, ziołolecznictwa i dziejów weterynarii. Jego prace regularnie publikują „Wiadomości Łomżyńskie” i „Ziemia Łomżyńska”, wydawane przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, inne czasopisma regionalne („Studia Łomżyńskie”, „Zeszyty Łomżyńskie”, „Kontakty”, „Tygodnik Ostrołęcki”) oraz specjalistyczne i zawodowe o zasięgu ogólnopolskim („Muzealnictwo”, „Zdarzenia Muzealne”, „Polski Jubiler”, „Zegarki i Biżuteria”, „Życie Weterynaryjne”, „Medycyna Weterynaryjna”, „Wiadomości Zielarskie” i inne). Jerzy Jastrzębski jest autorem scenariuszy i uczestnikiem 2 filmów telewizyjnych „Bursztyn nad Narwią” (Telewizja Białystok, 1997) oraz „Jak to z podkową było” (Telewizja Białystok, 1999). Jego zasługą jest wieloletnia rewitalizacja, liczącego dziś 90 lat, Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie oraz przeniesienie Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży do nowego lokalu (1997 rok). Dużo wysiłku i starań włożył w remont i adaptację nowej siedziby Muzeum w Łomży oraz przygotowanie sal do wystaw czasowych (2009-2011), a w latach 2011-2015 – udostępnienie pięciu nowych ekspozycji stałych: „Łomża. Wędrówka przez wieki” (część I – archeologia Łomży, część II – historia Łomży), „Światło z wdziękiem” (lampy naftowe), „Kurpiowskie osóbki” (rzeźba ludowa z terenu Kurpiowszczyzny) oraz „Bursztyn w dorzeczu Narwi”. Wysokie kwalifikacje, specjalistyczna wiedza i szerokie zainteresowania Jerzego Jastrzębskiego oraz szacunek dla przeszłości i pasja badawcza przekładają się na wartościowy dorobek naukowy oraz zawodowy i stawiają go w rzędzie osób zasługujących na szczególne uznanie. Jerzy Jastrzębski ukończył studia z zakresu nauk weterynaryjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1981 roku i rozpoczął pracę jako kierownik Muzeum Weterynarii przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gdzie pracował do 1987 roku. Następnie objął stanowisko wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Łomży (od 1998 roku Muzeum Północno-Mazowieckie), sprawując jednocześnie, w niepełnym wymiarze etatu, obowiązki kierownika Muzeum Weterynarii i konsultanta merytorycznego (do 1997 roku). W 1988 został dyrektorem muzeum w Łomży. Zarządza tą instytucją do chwili obecnej (30 lat). Muzeum, oprócz własnej siedziby, ma dwa oddziały: Galerię Sztuki Współczesnej w Łomży oraz Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, do 1995 roku w jego strukturze było także Muzeum Przyrody w Drozdowie. W 1992 roku Jerzy Jastrzębski obronił pracę doktorską „Weterynaria ludowa w północno-wschodniej Polsce w XIX i XX wieku”. Od 1991 roku wykorzystuje specjalistyczną wiedzę i pasję popularyzatorską do prowadzenia działu bursztynu w dorzeczu Narwi, w kierowanym przez siebie muzeum. Jest także aktywnym członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji, m. in. angażuje się w działalność Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Sekcji Muzealnej Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Rady Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Jest członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku. Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Złotej Odznaki ,,Za opiekę nad zabytkami”. Ponadto otrzymał Medal „Zasłużony dla Rolnictwa” i Medal „Za zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”, a także Medal „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” i Medal „Zasłużony dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”. W 1983 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku” przyznaną za organizację i realizację wystawy w Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu; 1991 – nagroda zespołowa II stopnia w konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1990” za przygotowanie i otwarcie stałych wystaw przyrodniczych w Muzeum Przyrody w Drozdowie; 2016 – nagroda indywidualna w „Konkursie Na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 2015 roku w regionie podlaskim” za koncepcję i scenariusz stałej wystawy bursztynu, otwartej w grudniu 2015 roku w łomżyńskim muzeum.