Jurczak Krzysztof

Jurczak Krzysztof, ks. – twórca i pierwszy dyrektor diecezjalnego radia NADZIEJA w Łomży. Funkcję tę sprawował przez blisko 10 lat – od 14 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2010 r. Pochodzi z Myszyńca na Kurpiach. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego został wyświęcony na kapłana przez bpa Stanisława Stefanka 25 maja 1997 roku. Był jednym z pierwszych wikariuszy parafii Krzyża Świętego w Łomży (od 1 lipca 1997 r.) oraz diecezjalnym duszpasterzem bankowców. W 2005 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu. Pod koniec 2009 roku został prezesem Fundacji Vita Familiae. 28 czerwca 2010 roku został proboszczem parafii Świętego Krzyża w Łapach, a 1 lipca 2010 roku – dziekanem dekanatu łapskiego. Założył w Łapach Centrum Integracji Społecznej, które pomaga bezrobotnym. Prowadzi także Katolicką Szkołę Podstawową, do której uczęszcza 212 dzieci. W ogólnopolskim konkursie Katolickiej Agencji Informacyjnej „Proboszcz Roku 2013” zajął II miejsce w Polsce, zdobywając ponad 1300 głosów internautów.