Krzewski Władysław

Krzewski Władysław (1936-2012), nauczyciel. Całe Jego życie zawodowe związane było z oświatą. Pierwszą pracę w charakterze nauczyciela podjął 1 października 1958 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży. Następną placówką była Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Hajnówce, z którą był związany przez 11 lat (1961–1972). W 1972 r. powrócił do Łomży, do Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego, w którym pracował do 1977 roku. Lata 1977–1985 to praca w charakterze starszego wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży. Ostatnie trzy lata przed przejściem na emeryturę przepracował jako dyrektor ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży). Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 4 lutego 2012 r., przeżywszy 76 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 lutego 2012 r. na nowym cmentarzu przy ul. przykoszarowej.