Kurelski Wojciech Mieczysław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kurelski Wojciech Mieczysław

Kurelski Wojciech Mieczysław, ur. 1 października 1950 w Warszawie. 1968-1970 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 1972-1982 elektromonter, fotograf i referent w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew. Od stycznia 1970 do października 1980 członek prezydium ZSMP w ŁZPB; od stycznia 1970. do października 1981 w PZPR. Od października 1980 w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Narew”; listopad 1980 – styczeń 1981 – wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej przy Oddziale „S” Region Mazowsze w Łomży; od 16 stycznia 1981 przewodniczący Komisji Zakładowej w ŁZPB Narew, współorganizator strajków w zakładzie, współzałożyciel pisma zakładowego „Mówi Bawełna”; od VI 1981 członek Zarządu Oddziału „S” w Łomży; członek redakcji pisma Oddziału „Sens”; w kwietniu 1981 inicjator votum nieufności wobec Komitetu Zakładowego PZPR w ŁZPB Narew, 19 października 1981 wystąpił z PZPR; 19-20 VIII 1981 autor i kolporter plakatów w ramach akcji Dzień bez Prasy (reżimowej) w Łomży; organizator tzw. straży robotniczej na terenie ŁZPB Narew. Po 13 XII 1981 w ukryciu; 16 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach; zwolniony 26 II 1982. Od grudnia 1982 na emigracji w Kanadzie.