Mioduszewski Józef

Mioduszewski Józef – poseł Ziemi Łomżyńskiej na Sejm II, III i IV kadencji, działacz organizacji rolniczych. Urodził się 19 marca 1937 r. w Miodusach Stoku. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1965) oraz na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1977). Pracował jako zootechnik w PGR, technik weterynarii, agronom w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie. W latach 70. był naczelnikiem gminy Wysokie Mazowieckie, dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Kółek Rolniczych w Łomży, następnie pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego oraz radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży. Był posłem na Sejm z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998–2001 zasiadał w Sejmiku Województwa Podlaskiego. W 2005 i 2007 bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych, a w 2006 bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Łomży. Od 1962 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie został członkiem PSL. W latach 90. kierował strukturami tej partii w województwie łomżyńskim. Od 2001 jest przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL. Wiceprezes Oddziału Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).