Newelski Jerzy

Newelski Jerzy (1932-2009) prezydent Łomży w latach 1978-82. W Łomży sprawował wiele funkcji, był m.in. dyrektorem Państwowego Ośrodka Maszynowego. Na urząd Prezydenta Łomży powołał Go 21 listopada 1978 r. b. Prezes Rady Ministrów, Piotr Jaroszewicz. Jerzy Newelski kierował miastem w trudnym okresie przemian społecznych, do końca 1982 roku. W opinii wydanej 2 grudnia 1982 r. przez b. Przewodniczącego Rady Miejskiej, Józefa Leszczyńskiego czytamy m.in.: „W okresie niepokojów społecznych w latach 1980-1981 był ciągle obecny wśród załóg największych zakładów pracy, starając się poprzez spokojne sprowadzanie występujących problemów do rzeczywistych rozmiarów, łagodzić nastroje społeczne. Życiem społeczno-gospodarczym miasta kierował poprzez koordynację, współdziałanie dyrektorów łomżyńskich zakładów pracy, osiągając efekty pożądane dla mieszkańcówmiasta. Jerzy Newelski w okresie pracy na stanowisku prezydenta miasta Łomży zachowywał się w sposób godny, taki jaki przystoi gospodarzowi miasta. Jest człowiekiem zrównoważonym i poważnym. Decyzje podejmował zawsze w oparciu o potrzeby społeczeństwa m. Łomży, wyrażane przez Miejska Radę Narodową i jej organy, uwzględniając jednocześnie realne możliwości ich wykonania. Znajomość potrzeb społecznych uzyskiwał także w bezpośrednich rozmowach z interesantami, dla których nigdy nie szczędził czasu, wysłuchując ich często do późnych godzin wieczornych”.
Za prezydentury Jerzego Newelskiego m.in. wybudowane zostało osiedle „Maria”; on także podjął decyzję o utworzeniu Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych. Starał się współpracować ze wszystkimi środowiskami społecznymi, dla zgody mieszkańców. W dokumentach zachowanych w archiwum Łomży znajduje się m.in. list wikariusza kapitulnego, bpa Tadeusza Zawistowskiego do Jerzego Newelskiego, w którym w imieniu własnym i całego Kościoła Łomżyńskiego dziękuje „bardzo serdecznie Panu Prezydentowi za udział w uroczystościach pogrzebowych Ordynariusza naszej Diecezji ś.p. Biskupa Mikołaja Sasinowskiego w Katedrze Łomżyńskiej w dniu 9 września 1982 r.” Jerzy Newelski został odwołany z funkcji prezydenta Łomży z dniem 31 grudnia 1982 r. Zmarł w sobotę, 17 stycznia 2009 r. , po nierównej walce z chorobą nowotworową. Pożegnała Go m.in. delegacja Prezydenta Łomży. Spoczął w rodzinnej mogile na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika. Miał 77 lat.