Pędziński Waldemar Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Pędziński Waldemar Franciszek

Pędziński Waldemar Franciszek: Po ukończeniu Akademii Medycznej w 1979 roku przez 10 lat pracował w II Klinice Chorób Dzieci w Białymstoku. W tym okresie realizował swoją pasję medyczną z zakresu chorób dzieci, pracę naukową nad miażdżycą u młodzieży oraz dydaktykę akademicką. Uzyskał tytuł specjalisty chorób dzieci, organizacji ochrony zdrowia oraz doktora nauk med. Okres transformacji ustrojowej spowodował, że z dniem 1 stycznia 1990 roku został dyrektorem Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wkrótce młody dyrektor został zaproszony do Holandii na studia, gdzie uzyskał tytuł menedżera ochrony zdrowia. Zarządzanie w ochronie zdrowia stało się nową pasją i zawodem. Wiedzę i umiejętności do nowego wyzwania pogłębiał podczas kilkudziesięciu szkoleń i wizyt studyjnych w wielu krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych. 1 czerwca 1994 roku zamieszkał w Łomży, gdzie został powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z misją uruchomienia nowego szpitala. W latach 1998 do 2004 był prorektorem a następnie rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży. Wraz z grupą życzliwych osób zaplanował i zorganizował Łomżyńskie Centrum Medyczne. Wybudował jego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego.
Od 2015 r. jest laureatem prestiżowego tytułu GLORIA ARTIS MEDICINAE. Tytuł wraz z okolicznościowym medalem honorowym nadaje Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku za szczególne osiągnięcia w zawodzie lekarza, wzorową postawę etyczną, a zwłaszcza za zasługi dla samorządu lekarskiego w woj. podlaskim. Dr Pędziński był współtwórcą tego samorządu przed 25 laty. Jest jednym z 28 w woj. podlaskim laureatów tytułu i medalu. Ciągle żegluje, czasami maluje, podróżuje i uczy się grać na kolejnych instrumentach. Jest czynnym lekarzem rodzinnym, wykłada na uczelniach pediatrię i zarządzanie, kieruje Łomżyńskim Centrum Medycznym i ciągle marzy, planuje oraz konsekwentnie realizuje swe zamierzenia.