Podobiński Bolesław Piotr

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Podobiński Bolesław Piotr

Podobiński Bolesław Piotr (1932-2012) – wieloletni nauczyciel, dyrektor szkół, przez całe życie związany z Łomżą. Tu zdobył wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki. Po uzyskaniu w 1955 roku stopnia magistra historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wrócił do rodzinnego miasta. Podjął pracę jako nauczyciel historii i języka polskiego w Technikum Rolniczym i Weterynaryjnym w Łomży. W latach 1971–75 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie. Wraz z utworzeniem województwa łomżyńskiego powołany został na stanowisko Wicekuratora Oświaty i Wychowania do spraw inwestycji oświatowych. Równocześnie aktywnie działał w prezydium Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. Odszedł na emeryturę po 32 latach pracy pedagogicznej. Zasłużony wychowawca i nauczyciel, dyrektor szkoły oraz pracownik administracji oświatowej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Zmarł nagle 9 grudnia 2012 roku, przeżywszy 80 lat. Spoczął na cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika w Łomży, żegnany przez najbliższą rodzinę, absolwentów szkół, w których pracował, byłych współpracowników, przyjaciół i kolegów, harcerzy zastępu łomżyńskiego Drużyny Weteranów ZHP oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, w którym działał do ostatnich chwil swojego życia.