Sawicka Maria

Sawicka Maria (1927-2013), wieloletnia organizatorka życia łomzyniaków w Warszawie.
Urodziła się 16 lipca 1927 roku. Była córką pochodzącego z Wieliczki Stanisława Barana – podoficera Wojska Polskiego. Łomżynianką została w wieku 7 lat, kiedy to ojciec wraz z mamą postanowili przeprowadzić się z Ostrowi Mazowieckiej do 33. Pułku Piechoty w Łomży. Tu mieszkała samotnie babcia Marysi ze strony mamy. Zamieszkali na Łomżycy. Ojciec Marysi był szefem kompanii i kompanijnej kancelarii. Zawsze też pełnił obowiązki chorążego pułkowego sztandaru. Marysia ukończyła w 1947 roku Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Po przyjeździe do Warszawy, już razem z mężem Jurkiem wstąpiła do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w styczniu 1994 roku. Ostatnie z nią spotkanie w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki na Elektoralnej odbyło się w końcu maja. Było przez Marię głównie poświęcone wspomnieniom o naszych kolejnych pożegnaniach, jak również wspomnieniom młodzieńczych łomżyńskich wspaniałych lat. Marychna była w doskonałej formie. Bardzo interesująco opowiadała o Wiesi Korytkowskiej-Laszczkowskiej, członkini TPZŁ, żołnierzu Polski Niepodległej i AK, Harcerce Rzeczpospolitej, która zmarła w styczniu bieżącego roku. Najmilsza Mario! Przecież to Ty dbałaś o wszystko! Twoje starania dotyczyły nas wszystkich, a także atmosfery, jaką stwarzałaś. Bóg obdarzył Cię prawdziwym, niespotykanym zmysłem artystycznym. Każde spotkania na Elektoralnej były dla nas jakby dotknięte Twoją czarodziejską różdżką. Kiedy przychodziliśmy na Opłatek lub „Jajeczko” byliśmy olśnieni Twoją delikatną, usłaną kwieciem i kolorem piękną ucztą. Pamiętałaś o wszystkich i dla każdego przygotowałaś niespodziankę. Bez Ciebie będzie nam bardzo, bardzo smutno i szaro. Śp. Maria Sawicka spoczęła na cmentarzu w Marysinie Wawerskim, w mogile, pod lasem. Odprowadzili ją w ostatniej drodze m.in. przedstawiciele prezydium Zarządu Głównego TPZŁ oraz członkowie Oddziału Warszawskiego TPZŁ ze Sztandarem, prezydent Łomży Jerzy Brzeziński, rodzina.