Stypuła Jan

Stypuła Jan, dr. (1931-2001). Urodził się 14 grudnia 1931 roku we wsi Strzelce na Lubelszczyźnie. Ukończył szkołę powszechną oraz Liceum Ogólnokształcące w Nałęczowie. Odbył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W1978 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę lekarza weterynarii rozpoczął w Kolnie w ówczesnym województwie białostockim. W latach 1956-1969 kierował przychodnią dla zwierząt w Szumowie. Do 1975 pracował na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii w Wysokiem Mazowieckim. W latach 1975-1991 był wojewódzkim lekarzem weterynarii. W 1991 przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Należał do Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Był członkiem Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W 1961 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łomży. Był senatorem RP III kadencji z ramienia PSL (od 19 września 1993 do 20 października 1997 r., reprezentując woj. łomżyńskie; był członkiem senackiej Komisji Rolnictwa oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Założył w Łomży Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którego był prezesem. Autor wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych, realizowanych głównie z myślą o Polakach na Wschodzie. Zmarł nagle 9 czerwca 2001 r. Żona Teresa jest ekonomistką; córki: Ilona pracowała naukowo w Akademii Medycznej w Gdańsku; Edyta – kosmetyczką.