Szymański Piotr Paweł Beniamin

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Szymański Piotr Paweł Beniamin

Szymański Piotr Paweł Beniamin, ks. (1793- 1868), duchowny katolicki – kapucyn, prowincjał i komisarz generalny polskiej prowincji kapucynów. Urodził się 18 czerwca 1793 roku. 18 września 1856 r. mianowany biskupem podlaskim (po 17-letnim wakacie w diecezji), konsekrowany 1 lutego 1857 r. Sprzeciwiał się terrorowi carskiemu, otaczał opieką unitów, nie zdołał jednak zapobiec kasacie kilkunastu klasztorów w diecezji oraz konfiskacie majątków diecezjalnych. W maju 1867 r. diecezja podlaska z siedzibą w Janowie Podlaskim została skasowana ukazem carskim, a biskup wywieziony do klasztoru kapucynów w Łomży, gdzie zmarł 15 stycznia 1868 r. i został pochowany w klasztornych katakumbach. Wielką zasługą bpa Beniamina Szymańskiego jest uratowanie łaskami słynącej płasko-rzeźby Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Na miejsce skasowanego przez władze carskie klasztoru Paulinów miały przyjść mniszki prawosławne. W obawie przed wywiezieniem obrazu wgłąb Rosji, biskup Szymański w wielkiej tajemnicy wywiózł go do Łomży i za zgodą ksieni Benedyktynek łomżyńskich umieścił go w górnej części bocznego ołtarza w ich kościele. Przez blisko 60 lat ślad cudownego obrazu Matki Bożej Leśniańskiej zaginął. Po przypadkowym odnalezieniu go przez kapłana diecezji łomżyńskiej, ks. Józefa Złotkowskiego oraz odpowiedniej ekspertyzie w Warszawie, obraz uroczyście wrócił do Leśnej Podlaskiej 25 września 1927 roku. Doczesne szczątki bpa Szymańskiego w 2017 roku zostały ekshumowane i przewiezione do kościoła w Janowie Podlaskim.