Waśko Krzysztof

Waśko Krzysztof, artysta plastyk. Urodzony w Łomży w 1970 roku, pochodzi ze znanej z muzycznych i plastycznych uzdolnień rodziny. Jest absolwentem Columbia College w Chicago (malarstwo – 1997 i fotografia – 1999) oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (malarstwo, 1999). Pierwszą swoją wystawę malarstwa pokazał w nieistniejącej już łomżyńskiej kawiarni „Bona”. Od 1995 r. przebywa w Chicago, gdzie pracuje, maluje, fotografuje i wystawia swoje prace. W latach 1990 – 2007 zorganizował w Polsce i USA 18 wystaw indywidualnych (m.in. w 1994 roku, w łomżyńskiej Galerii Pod Arkadami), uczestniczył w 30 prezentacjach zbiorowych ( głównie w USA). Artysta często przyjeżdża do Polski. W 2007 r. eksponował swoje prace w Galerii Sztuki Współóczesnej w Łomży. Ekspozycja miała charakter retrospektywny. Złożyły się na nią – inspirowane pejzażem – abstrakcje oraz portrety. Prace zostały wykonane są w różnych technikach malarskich (olej, akryl, monotypia). Część z nich została przywieziona specjalnie na tę okazję z Chicago, część pochodzi ze zbiorów rodziny i przyjaciół, którym zostały darowane, a kilka powstało już po przyjeździe artysty do Polski, w lipcu i sierpniu 2007 roku. W tym samym czasie, co w Łomży, prace Krzysztofa były wystawiane w Tower Peace Chicago Cultural Center. Kolejne wystawy w USA to: Kasia Kay Art Project Chicago oraz ekspozycje w Chicago History Museum i Laredo Art Center w Teksasie. Artysta malował także, na prośbę kuratora z Chicago History Museum, wizerunku “Chicago Madonna”, który był eksponowany w 2008 roku na wystawie związanej z historią katolicyzmu w Chicago. Prace malarskie i fotografie Krzysztofa znajdują się w zbiorach Chicago History Museum (USA), Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, Muzeum ASP we Wrocławiu oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.