Zagórska Alicja

Zagórska Alicja, dziennikarka. Pracowała m.in. w „Kontaktach”, w „Trybunie” i w „Gazecie Wyborczej”. Utalentowana, zasłużona mikstrzyni pióra. Była prezesem Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Matka dwojga dzieci. Odeszła nagle 16 grudnia 2002 r., w pełni sił twórczych. Przeżyła zaledwie 50 lat. Pozostała w pamięci jako redaktorka wielu książek, w tym prawdziwego bestselleru, „Kuchni polskiej regionalnej”. Książki te ukazały się nakładem Społecznego Stowarzyszenia Społecznego „Stopka”, założonego i prowadzonego przez ponad 20 lat przez męża Alicji – Stanisława Zagórskiego, któremu dzielnie i wytrwale pomagała we wszystkich przedsięwzięciach organizatorskich (sesje glogerowskie, konkursy pamiętnikarskie). Spoczęła na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.