Czerniawski Mieczysław Leon

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Czerniawski Mieczysław Leon

Czerniawski Mieczysław Leon – poseł na Sejm RP czterech kadencji, prezydent Łomży w latach 2010-2014. Urodził się 15 lipca 1948 r. we wsi Glinne Lesko (woj. podkarpackie). W Łomży ukończył Technikum Przemysłowo – Pedagogiczne i od tamtej pory związany z grodem nad Narwią. Znany polski polityk, były przedsiębiorca, m.in. dyrektor Oddziału Polservice. Poseł na sejm RP X, II, III i IV kadencji z ramienia SLD. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Socjologiczno-Politycznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Od 1971 do 1972 pracował jako nauczyciel, następnie kierował Zarządem Powiatowym Związku Młodzieży Socjalistycznej w Łomży. Od 1974 był etatowym pracownikiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarzem komitetu wojewódzkiego, a od 1976 do rozwiązania ostatnim – najmłodszym w kraju – I sekretarzem KW PZPR w Łomży. W latach 90. kierował prywatnymi spółkami. Od 1990 do 1999 r. zasiadał w prezydium Zarządu Głównego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W 1999 został przewodniczącym władz wojewódzkich Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz członkiem zarządu krajowego tego ugrupowania. Od 2001 do 2005 przewodniczył Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zasiadał w prezydium klubu parlamentarnego tej partii. W 2005 wycofał się z bieżącej polityki i powrócił do działalności biznesowej. Był pełnomocnikiem do spraw rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, członkiem prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, przewodniczącym Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży oraz przewodniczącym Krajowej Rady Przyjaciół TKKF. Ojciec dorosłej córki i syna, trzy wnuczki.