Dąbrowski Eugeniusz

Dąbrowski Eugeniusz (1932-2010) – prezes Oddziału Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w latach 2001-2004. Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Szlachetny, skromny i bardzo życzliwy dla koleżanek i kolegów, zyskał sobie wielkie uznanie i sympatię. Zawsze wśród kolegów, wyróżniał się szlachetnym zachowaniem. W Łomży ukończył Szkołę Przemysłu Drzewnego, potem Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Po studiach wrócił do Łomży i osiadł tu na stałe, pracując jako architekt. Zaangażowany w pracę społeczną nigdy nie zabiegał o wyróżnienia i zaszczyty. Rodzina i praca społeczna dawały Mu radość i pełnię szczęścia. Zmarł 22 października 2010 r. w wieku 78 lat. Pochowany ca starym cmentarzu w Łomży.