Falkowski Czesław

Falkowski Czesław (1887 – 1969), polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łomżyński w latach 1949-1969. Urodził się 28 listopada 1887 r. w Warszawie. W 1904 ukończył Gimnazjum Praskie w Warszawie. 26 lipca 1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Insbrucku. Inkardynowany do diecezji mohylewskiej. Profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie w latach 1928-1930 sprawował urząd rektora. W 1929 roku został odznaczony Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1942–1943 więziony przez Niemców. Po II wojnie światowej wykładał w seminarium duchownym w Białymstoku. 24 lutego 1949 r. został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Konsekrowany został 8 maja 1949 r. w prokatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Współkonsekratorami byli biskupi: Ignacy Świrski i Władysław Suszyński. Rządy w diecezji objął 15 marca 1949 r. Zmarł 25 lipca 1969 r. w 82 roku życia. Został pochowany w podziemiach Katedry Łomżyńskiej.