Gała Henryk

Gała Henryk, poeta. Urodził się 23 maja 1938 w Zalesiu, mieszka w podłomżyńskim Drozdowie. 1958 – debiut poetycki w prasie wrocławskiej;1960 – debiut dramaturgiczny jednoaktówką „Nadmiar” wystawioną przez teatr „Kalambur”;1962 – pierwsza książka „Żywot Rudego” wyd. Ossolineum, następne „Głosy do cienia”, „Biały blues”, po „Próby Ognia” w 1974 r. W 1959 r. – współzałożyciel, (wspólnie z Jerzym Jankowskim – poetą i pisarzem historycznym) i dyrektor przez trzy sezony Teatru Człowiek XX we Wrocławiu oraz dodatku literackiego „Ex libris” do wrocławskiej „Gazety Robotniczej”. W 1976 r. przyjeżdża do Łomży i osiedla się w „Wiosce Poetów” w Drozdowie nad Narwią. Tu powstają kolejne tomy jego wierszy, powieści dla młodzieży i nowe utwory sceniczne. Najważniejsze to „Księstwo Narwiańskie”, „Akademia Poetów”, „Lustro doliny”, „Dopóki teraz”. Jego wiersze tłumaczone są na język angielski, bułgarski, niemiecki, rosyjski i tatarski. Dziennikarz, autor wielu felietonów i recenzji teatralnych, literackich w radiu, „Nowych Książkach”, łomżyńskich „Kontaktach” i innych. W latach 2003-2005 ukazały się m.in.: „Teatry wiersza”, „Liryka i inne wiersze” „Scena mała i mniejsza” oraz nagrodzona przez miesięcznik „Dialog” sztuka teatralna „Chociaż tyle”. W latach 70. – zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łomży, 1989 – twórca Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej i Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego, 1987 – twórca i przez 5 lat dyrektor Łomżyńskiego Teatru Lalek oraz Międzynarodowego Festiwalu „Teatr w Walizce”. 2009 r. – na jubileusz 50-lecia pracy twórczej – wydanie tomu „Wybór wierszy” w ramach Biblioteki Poetów LSW. W maju 2009 roku Henryk Gała obchodził 50-lecie pracy pisarskiej. Na program jubileuszu złożyły się spotkania autorskie, konkurs recytatorski „Strofy znad Narwi”, podczas którego prezentowane były wiersze Jubilata. Spotkanie jubileuszowe w sali teatru Lalki i Aktora w Łomży zainaugurowano Kantatą Łomżyńską z tekstem Henryka Gały, do muzyki Marii Pokrzywińskiej i Bogdana Szczepańskiego. Solistką była Joanna Chętnik z towarzyszeniem Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Henryk Gała należy niewątpliwie do najbardziej aktywnych postaci twórczych Ziemi Łomżyńskiej i kraju. Oprócz niezwykle cennej twórczości pisarskiej, która doczekała się w sumie wielotysięcznych nakładów tłumaczonych na wiele języków, niezwykle aktywnie uczestniczy z życiu artystycznym regionu. To jego osobiste, wieloletnie i konsekwentne wysiłki, zaowocowały utworzeniem dwóch największych instytucji artystycznych w Łomży: Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej, która przekształciła się i funkcjonuje dziś jako Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego oraz Teatru Lalek, funkcjonującego do dziś pod nazwą Teatru Lalki i Aktora, znanego między innymi z – także stworzonego przez Henryka Gałę – Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”. Do dziś także istnieje w Łomży założone przez niego Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne, kształcące zwłaszcza dzieci. Od lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w dziele ochrony dziedzictwa narodowego. Jego półwieczna praca na Dolnym Śląsku i na Ziemi Łomżyńskiej, pozostawiła niewątpliwie trwały ślad, znaczony przede wszystkim konkretnym dorobkiem i osiągnięciami dla kultury i w dziedzictwie narodowym. Jednym z ostatnich osiągnięć edytorskich Henryka Gały jest tom wierszy zatytułowany „Gdzie rzeka zawiła”. Zbiór bardzo życzliwie przyjęty przez krytykę i czytelników, dedykowany jest przez autora miastu Łomży. Prof. Halina Janaszek-Ivanickowa napisała w swojej recenzji min.: „W pięknych, refleksyjnych, bogatych w poetyckie metafory i filozoficzne podteksty, wierszach odbija się nie tylko współczesny krajobraz okolic Łomży, ale również zaklęta w jego rzekach, drzewach i kamieniach tajemnicza i metafizyczna pamięć o przeszłości. I dlatego przesłanie poezji Gały, pozornie skupionej na tym małym obszarze Polski, w istocie ma charakter uniwersalny. Henryk Gała został uhonorowany m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1985), Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi (1988), odznaką „Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego” (1987), Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.